റൊണാൾഡോ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തവൻ- ജോർജ് കില്ലിനി

എഴുത്ത്.. ജോയ് തോമസ് ഒന്നല്ല പലവട്ടം എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തവനാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്ന് ഇറ്റാലിയൻ താരവും യുവൻറസ് താരവുമായ ജോർജ് കില്ലിനി പറഞ്ഞു. യൂറോപ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളിൽ ,ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ എല്ലാം റൊണാൾഡോയുടെ...

കുറഞ്ഞ ബജറ്റിൽ ഒരു അടിപൊളി വീട് വേണ്ടേ…?

എഴുത്ത്.. വിനീഷ വൃന്ദാവൻ 18 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിൽ ഒരു അടിപൊളി വീടായാലോ? വല്ല്യ മോശം വരില്ല അല്ലേ.. ആദ്യം ഒരു ഡിസൈനറെ കണ്ട് 18 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്ന വീടിന്റെ മാക്സിമം...

ആലിയ ഭട്ടും വീടും ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്..കാരണം..?

എഴുത്ത്. വിനീഷ വൃന്ദാവൻ സൗന്ദര്യവും സ്വസ്ഥതയും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് .സ്വസ്ഥത ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സൗന്ദര്യവും പതുക്കെ ഇല്ലാതാവും.സമാധാനത്തിന്റെയും മാനസികോല്ലാസത്തിന്റെയും കേന്ദ്രം നമ്മുടെ വീടുകൾ തന്നെയാണ്. ഇതിന് ഒരു വലിയ പരിധിവരെ നമ്മുടെ വീടുകൾ...

Latest Posts

റൊണാൾഡോ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തവൻ- ജോർജ് കില്ലിനി

എഴുത്ത്.. ജോയ് തോമസ് ഒന്നല്ല പലവട്ടം എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തവനാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്ന് ഇറ്റാലിയൻ താരവും യുവൻറസ് താരവുമായ ജോർജ് കില്ലിനി പറഞ്ഞു. യൂറോപ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളിൽ ,ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ എല്ലാം റൊണാൾഡോയുടെ...

കുറഞ്ഞ ബജറ്റിൽ ഒരു അടിപൊളി വീട് വേണ്ടേ…?

എഴുത്ത്.. വിനീഷ വൃന്ദാവൻ 18 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിൽ ഒരു അടിപൊളി വീടായാലോ? വല്ല്യ മോശം വരില്ല അല്ലേ.. ആദ്യം ഒരു ഡിസൈനറെ കണ്ട് 18 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്ന വീടിന്റെ മാക്സിമം...

ആലിയ ഭട്ടും വീടും ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്..കാരണം..?

എഴുത്ത്. വിനീഷ വൃന്ദാവൻ സൗന്ദര്യവും സ്വസ്ഥതയും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് .സ്വസ്ഥത ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സൗന്ദര്യവും പതുക്കെ ഇല്ലാതാവും.സമാധാനത്തിന്റെയും മാനസികോല്ലാസത്തിന്റെയും കേന്ദ്രം നമ്മുടെ വീടുകൾ തന്നെയാണ്. ഇതിന് ഒരു വലിയ പരിധിവരെ നമ്മുടെ വീടുകൾ...

രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും, മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉടൻ എത്തും; കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്നത് താരരാജക്കൻമാർ..!!

എഴുത്ത്.. റിജോ സേവ്യർ അതിശയിപ്പിക്കു അഭിനയ ചാതുര്യം കൊണ്ടും, സൂക്ഷമ നിരീക്ഷണം കൊണ്ടും ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന മലയാള സിനിമയുടെ നട്ടെല്ലുകളാണ് മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും. സിനിമകളുടെ പേരിലും, ഇരു താരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിലും...

എന്താണ് KARSAP? നിങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം..!!

എഴുത്ത്.. ഷെൽജ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ വലിയൊരു കാൽവെയ്പ്പ് എന്ന് പറയാവുന്ന പദ്ധതിയാണ് KARSAP/ കേരള ആന്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രാറ്റജിക് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. ഇത്...

Popular Categories

റൊണാൾഡോ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തവൻ- ജോർജ് കില്ലിനി

എഴുത്ത്.. ജോയ് തോമസ് ഒന്നല്ല പലവട്ടം എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തവനാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്ന് ഇറ്റാലിയൻ താരവും യുവൻറസ് താരവുമായ ജോർജ് കില്ലിനി പറഞ്ഞു. യൂറോപ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളിൽ ,ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ എല്ലാം റൊണാൾഡോയുടെ...

കുറഞ്ഞ ബജറ്റിൽ ഒരു അടിപൊളി വീട് വേണ്ടേ…?

എഴുത്ത്.. വിനീഷ വൃന്ദാവൻ 18 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിൽ ഒരു അടിപൊളി വീടായാലോ? വല്ല്യ മോശം വരില്ല അല്ലേ.. ആദ്യം ഒരു ഡിസൈനറെ കണ്ട് 18 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്ന വീടിന്റെ മാക്സിമം...

ആലിയ ഭട്ടും വീടും ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്..കാരണം..?

എഴുത്ത്. വിനീഷ വൃന്ദാവൻ സൗന്ദര്യവും സ്വസ്ഥതയും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് .സ്വസ്ഥത ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സൗന്ദര്യവും പതുക്കെ ഇല്ലാതാവും.സമാധാനത്തിന്റെയും മാനസികോല്ലാസത്തിന്റെയും കേന്ദ്രം നമ്മുടെ വീടുകൾ തന്നെയാണ്. ഇതിന് ഒരു വലിയ പരിധിവരെ നമ്മുടെ വീടുകൾ...

രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും, മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉടൻ എത്തും; കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്നത് താരരാജക്കൻമാർ..!!

എഴുത്ത്.. റിജോ സേവ്യർ അതിശയിപ്പിക്കു അഭിനയ ചാതുര്യം കൊണ്ടും, സൂക്ഷമ നിരീക്ഷണം കൊണ്ടും ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന മലയാള സിനിമയുടെ നട്ടെല്ലുകളാണ് മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും. സിനിമകളുടെ പേരിലും, ഇരു താരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിലും...

എന്താണ് KARSAP? നിങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം..!!

എഴുത്ത്.. ഷെൽജ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ വലിയൊരു കാൽവെയ്പ്പ് എന്ന് പറയാവുന്ന പദ്ധതിയാണ് KARSAP/ കേരള ആന്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രാറ്റജിക് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. ഇത്...

ചന്ദ്രനില്‍ വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് ചൈന..!!

എഴുത്ത് റീഷ ചാന്ദ്രപദ്ധതികളിലൂടെ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച് ചൈന മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നു. ചൈനയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചാങ് ഇ-4 ന്‍റെ പേടകത്തില്‍ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചന്ദ്രനില്‍ എത്തിച്ച വിത്താണ് മുളച്ചത്. വിത്ത് മുളച്ച കാര്യം ചൈനീസ് നാഷണല്‍...
5,020,667FansLike
1,174SubscribersSubscribe

Movie Rating

89%
KGF
65%
ODIYAN
77%
ENTE UMMANTE PERU
87%
NJAN PRAKASHAN
70%
PRETHAM 2

Instagram

Must Read Stories

Destinations

Kerala
clear sky
12.1 ° C
12.1 °
12.1 °
71 %
1.2kmh
0 %
Wed
32 °
Thu
32 °
Fri
32 °
Sat
33 °
Sun
32 °

മീര മിനി; നാനോയുടെ മുത്തശ്ശി

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ കാറാണ് ടാറ്റ അവതരിപ്പിച്ച നാനോ. എന്നാല്‍ നാനോ വരുന്നതിനും അരനൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഇന്ത്യയില്‍ ഇതേ ആശയം നടപ്പില്‍ വരുത്തിയിരുന്നു എന്നറിയാമോ? അതാണ് മീര മിനി എന്ന കാര്‍. വലുപ്പത്തില്‍ നാനോയേക്കാള്‍...

എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാത്ത പപ്പടം റെഡി..!!

എഴുത്ത്.. സിനിമോൾ പൊള്ളി കുടിർന്നിരിക്കുന്ന പപ്പടം എല്ലാവരുടെയും ഒരിഷ്ടം വിഭവം ആണ്. ഇലയിട്ട് തൊടുക്കറികളും അവിയലും തോരനും...

കാപ്പിയുണ്ടോ..? എന്നാ ബ്യുട്ടിപാർലർ ഉപേക്ഷിച്ചേക്ക്‌

എഴുത്ത്.. സിനിമോൾ ആളെ മയക്കും ഘ്രാണ ശക്തിയുള്ള വിഭവമാണ് കാപ്പി.കാപ്പിക്ക് പകരം കാപ്പി മാത്രമേയുള്ളു...

കിംഗ് ഖാൻ ഷാരൂഖിന്റെ മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്രയിലെ മന്നത്ത്..!!

എഴുത്ത്.. വിനീഷ വൃന്ദാവൻ പാപ്പരാസി കണ്ണുകളോട് നോ പറയുന്ന നിരവധി സെലിബ്രിറ്റി വീടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എത്രയോ വ്യത്യസ്തമാണ് കിംഗ് ഖാൻ ഷാരൂഖിന്റെ മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്രയിലെ മന്നത്ത്. എന്നും ക്യാമറ കണ്ണുകൾക്ക് നടുവിലാണ്...

സ്റ്റീഫൻ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ -ഇന്ത്യയെ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് പടിയിറക്കം

എഴുത്ത്.. ജോയ് തോമസ് ഏഷ്യാ കപ്പിന് യോഗ്യത നേടുകയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ പരിശീലകനായി രണ്ടാം വട്ടം ചുമതലയേറ്റശേഷം സ്റ്റീഫൻ കോൺസ്റ്റ ൈന്റൻ പറഞ്ഞു. ആ വാക്ക് പാലിച്ച കോച്ച്...

പുഞ്ചിരിയോടെ രാകേഷ് റോഷൻ .തൊണ്ടയിലെ കാൻസറിനോട് ഗുഡ് ബൈ..!!

എഴുത്ത്.. ഷെൽജ പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് സംവിധായകൻ രാകേഷ് റോഷന്റെ കാൻസർ സംബന്ധമായ സർജറി അടുത്തിടെ കഴിഞ്ഞു .സർജറി ദിനവുമദ്ദേഹം ജിം പരിശീലനം മുടക്കിയില്ല ...

ഇന്നോവയോ മരാസോയോ? രണ്ടുമല്ല എര്‍ട്ടിഗയാണ് താരം…!!

എഴുത്ത്.. നിജി മള്‍ട്ടി പര്‍പ്പസ് വാഹന വില്പനയില്‍ (എംപിവി) ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ, മഹീന്ദ്ര മരാസോ എന്നിവയെ പിന്നിലാക്കി പുതിയ മാരുതി സുസുക്കി എര്‍ട്ടിഗ. ഇതിനോടകം 60,000 ബുക്കിങ് പുതിയ എര്‍ട്ടിഗയ്ക്ക് ലഭിച്ചതായി...

മഞ്ഞുമൂടിയ മലനിരകള്‍ക്കിടയിലൂടെ ഒരു സ്വപ്‌ന പാത…ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തു തന്നെയാണേ..!!

എഴുത്ത്.. നിജി ലോകത്തെ മനോഹരമായ റെയില്‍ പാതകളുടെ ശ്രേണിയിലേക്ക് ഉയരാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഡല്‍ഹി-ലേ റെയില്‍ പാത. ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍ വേയുടെ അഭിമാന പദ്ധതികളിലൊമന്നാണിത്. ഇതിനായുള്ള പ്രാരംഭ പഠനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. റെയില്‍ പാത പൂര്‍ത്തിയായാല്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍...

Popular Recipes

റൊണാൾഡോ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തവൻ- ജോർജ് കില്ലിനി

എഴുത്ത്.. ജോയ് തോമസ് ഒന്നല്ല പലവട്ടം എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തവനാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്ന് ഇറ്റാലിയൻ താരവും യുവൻറസ് താരവുമായ ജോർജ് കില്ലിനി പറഞ്ഞു. യൂറോപ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളിൽ ,ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ എല്ലാം റൊണാൾഡോയുടെ...

കുറഞ്ഞ ബജറ്റിൽ ഒരു അടിപൊളി വീട് വേണ്ടേ…?

എഴുത്ത്.. വിനീഷ വൃന്ദാവൻ 18 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിൽ ഒരു അടിപൊളി വീടായാലോ? വല്ല്യ മോശം വരില്ല അല്ലേ.. ആദ്യം ഒരു ഡിസൈനറെ കണ്ട് 18 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്ന വീടിന്റെ മാക്സിമം...

ആലിയ ഭട്ടും വീടും ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്..കാരണം..?

എഴുത്ത്. വിനീഷ വൃന്ദാവൻ സൗന്ദര്യവും സ്വസ്ഥതയും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് .സ്വസ്ഥത ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സൗന്ദര്യവും പതുക്കെ ഇല്ലാതാവും.സമാധാനത്തിന്റെയും മാനസികോല്ലാസത്തിന്റെയും കേന്ദ്രം നമ്മുടെ വീടുകൾ തന്നെയാണ്. ഇതിന് ഒരു വലിയ പരിധിവരെ നമ്മുടെ വീടുകൾ...

രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും, മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉടൻ എത്തും; കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്നത് താരരാജക്കൻമാർ..!!

എഴുത്ത്.. റിജോ സേവ്യർ അതിശയിപ്പിക്കു അഭിനയ ചാതുര്യം കൊണ്ടും, സൂക്ഷമ നിരീക്ഷണം കൊണ്ടും ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന മലയാള സിനിമയുടെ നട്ടെല്ലുകളാണ് മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും. സിനിമകളുടെ പേരിലും, ഇരു താരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിലും...

എന്താണ് KARSAP? നിങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം..!!

എഴുത്ത്.. ഷെൽജ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ വലിയൊരു കാൽവെയ്പ്പ് എന്ന് പറയാവുന്ന പദ്ധതിയാണ് KARSAP/ കേരള ആന്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രാറ്റജിക് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. ഇത്...