റൊണാൾഡോ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തവൻ- ജോർജ് കില്ലിനി

എഴുത്ത്.. ജോയ് തോമസ് ഒന്നല്ല പലവട്ടം എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തവനാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്ന് ഇറ്റാലിയൻ താരവും യുവൻറസ് താരവുമായ ജോർജ് കില്ലിനി പറഞ്ഞു. യൂറോപ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളിൽ ,ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ എല്ലാം റൊണാൾഡോയുടെ...

കുറഞ്ഞ ബജറ്റിൽ ഒരു അടിപൊളി വീട് വേണ്ടേ…?

എഴുത്ത്.. വിനീഷ വൃന്ദാവൻ 18 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിൽ ഒരു അടിപൊളി വീടായാലോ? വല്ല്യ മോശം വരില്ല അല്ലേ.. ആദ്യം ഒരു ഡിസൈനറെ കണ്ട് 18 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്ന വീടിന്റെ മാക്സിമം...

ആലിയ ഭട്ടും വീടും ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്..കാരണം..?

എഴുത്ത്. വിനീഷ വൃന്ദാവൻ സൗന്ദര്യവും സ്വസ്ഥതയും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് .സ്വസ്ഥത ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സൗന്ദര്യവും പതുക്കെ ഇല്ലാതാവും.സമാധാനത്തിന്റെയും മാനസികോല്ലാസത്തിന്റെയും കേന്ദ്രം നമ്മുടെ വീടുകൾ തന്നെയാണ്. ഇതിന് ഒരു വലിയ പരിധിവരെ നമ്മുടെ വീടുകൾ...

Latest Posts

റൊണാൾഡോ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തവൻ- ജോർജ് കില്ലിനി

എഴുത്ത്.. ജോയ് തോമസ് ഒന്നല്ല പലവട്ടം എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തവനാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്ന് ഇറ്റാലിയൻ താരവും യുവൻറസ് താരവുമായ ജോർജ് കില്ലിനി പറഞ്ഞു. യൂറോപ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളിൽ ,ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ എല്ലാം റൊണാൾഡോയുടെ...

കുറഞ്ഞ ബജറ്റിൽ ഒരു അടിപൊളി വീട് വേണ്ടേ…?

എഴുത്ത്.. വിനീഷ വൃന്ദാവൻ 18 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിൽ ഒരു അടിപൊളി വീടായാലോ? വല്ല്യ മോശം വരില്ല അല്ലേ.. ആദ്യം ഒരു ഡിസൈനറെ കണ്ട് 18 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്ന വീടിന്റെ മാക്സിമം...

ആലിയ ഭട്ടും വീടും ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്..കാരണം..?

എഴുത്ത്. വിനീഷ വൃന്ദാവൻ സൗന്ദര്യവും സ്വസ്ഥതയും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് .സ്വസ്ഥത ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സൗന്ദര്യവും പതുക്കെ ഇല്ലാതാവും.സമാധാനത്തിന്റെയും മാനസികോല്ലാസത്തിന്റെയും കേന്ദ്രം നമ്മുടെ വീടുകൾ തന്നെയാണ്. ഇതിന് ഒരു വലിയ പരിധിവരെ നമ്മുടെ വീടുകൾ...

രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും, മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉടൻ എത്തും; കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്നത് താരരാജക്കൻമാർ..!!

എഴുത്ത്.. റിജോ സേവ്യർ അതിശയിപ്പിക്കു അഭിനയ ചാതുര്യം കൊണ്ടും, സൂക്ഷമ നിരീക്ഷണം കൊണ്ടും ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന മലയാള സിനിമയുടെ നട്ടെല്ലുകളാണ് മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും. സിനിമകളുടെ പേരിലും, ഇരു താരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിലും...

എന്താണ് KARSAP? നിങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം..!!

എഴുത്ത്.. ഷെൽജ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ വലിയൊരു കാൽവെയ്പ്പ് എന്ന് പറയാവുന്ന പദ്ധതിയാണ് KARSAP/ കേരള ആന്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രാറ്റജിക് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. ഇത്...

Popular Categories

റൊണാൾഡോ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തവൻ- ജോർജ് കില്ലിനി

എഴുത്ത്.. ജോയ് തോമസ് ഒന്നല്ല പലവട്ടം എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തവനാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്ന് ഇറ്റാലിയൻ താരവും യുവൻറസ് താരവുമായ ജോർജ് കില്ലിനി പറഞ്ഞു. യൂറോപ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളിൽ ,ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ എല്ലാം റൊണാൾഡോയുടെ...

കുറഞ്ഞ ബജറ്റിൽ ഒരു അടിപൊളി വീട് വേണ്ടേ…?

എഴുത്ത്.. വിനീഷ വൃന്ദാവൻ 18 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിൽ ഒരു അടിപൊളി വീടായാലോ? വല്ല്യ മോശം വരില്ല അല്ലേ.. ആദ്യം ഒരു ഡിസൈനറെ കണ്ട് 18 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്ന വീടിന്റെ മാക്സിമം...

ആലിയ ഭട്ടും വീടും ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്..കാരണം..?

എഴുത്ത്. വിനീഷ വൃന്ദാവൻ സൗന്ദര്യവും സ്വസ്ഥതയും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് .സ്വസ്ഥത ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സൗന്ദര്യവും പതുക്കെ ഇല്ലാതാവും.സമാധാനത്തിന്റെയും മാനസികോല്ലാസത്തിന്റെയും കേന്ദ്രം നമ്മുടെ വീടുകൾ തന്നെയാണ്. ഇതിന് ഒരു വലിയ പരിധിവരെ നമ്മുടെ വീടുകൾ...

രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും, മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉടൻ എത്തും; കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്നത് താരരാജക്കൻമാർ..!!

എഴുത്ത്.. റിജോ സേവ്യർ അതിശയിപ്പിക്കു അഭിനയ ചാതുര്യം കൊണ്ടും, സൂക്ഷമ നിരീക്ഷണം കൊണ്ടും ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന മലയാള സിനിമയുടെ നട്ടെല്ലുകളാണ് മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും. സിനിമകളുടെ പേരിലും, ഇരു താരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിലും...

എന്താണ് KARSAP? നിങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം..!!

എഴുത്ത്.. ഷെൽജ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ വലിയൊരു കാൽവെയ്പ്പ് എന്ന് പറയാവുന്ന പദ്ധതിയാണ് KARSAP/ കേരള ആന്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രാറ്റജിക് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. ഇത്...

ചന്ദ്രനില്‍ വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് ചൈന..!!

എഴുത്ത് റീഷ ചാന്ദ്രപദ്ധതികളിലൂടെ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച് ചൈന മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നു. ചൈനയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചാങ് ഇ-4 ന്‍റെ പേടകത്തില്‍ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചന്ദ്രനില്‍ എത്തിച്ച വിത്താണ് മുളച്ചത്. വിത്ത് മുളച്ച കാര്യം ചൈനീസ് നാഷണല്‍...
5,020,713FansLike
1,176SubscribersSubscribe

Movie Rating

89%
KGF
65%
ODIYAN
77%
ENTE UMMANTE PERU
87%
NJAN PRAKASHAN
70%
PRETHAM 2

Instagram

Must Read Stories

Destinations

Kerala
clear sky
32.4 ° C
32.4 °
32.4 °
19 %
2.1kmh
0 %
Wed
36 °
Thu
32 °
Fri
33 °
Sat
33 °
Sun
33 °

പറക്കും യൂബർ ഇന്ത്യയിലെത്തിയാൽ ? അറിയേണ്ടതെല്ലാം ..!!

എഴുത്ത്.. റീഷ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടാക്സി സർവീസായ യൂബറിന്റെ സേവനം തേടാത്തവരായി ആരും തന്നെയില്ല. യൂബറിന്റെ പറക്കും ടാക്സി 2023 ൽ തന്നെ വിപണിയിലെത്തും. 2017 മുതൽ തന്നെ ഈ ആശയം...

ക്യാമറ സെൻസറിൽ മാറ്റം വരുത്തി സ്മാർട് ഫോണുകൾ.!

എഴുത്ത്.. ശ്രീഷ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ക്യാമറകള്‍ ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകളുടെ ഏറ്റവും സജീവമായ ഫങ്ഷനുകളില്‍ മാറ്റം വരുത്താനൊരുങ്ങി കമ്പനികൾ. ഈ വര്‍ഷത്തെ ക്യാമറ ഫോണുകള്‍ ഒരു പുതിയ ഫീച്ചര്‍ കൊണ്ടുവരുമെന്നു പറയുന്നു, 3D ചിപ്പ്. സോണിയുടെ...

ധോണിയുടെ ഫോം ആശങ്കയിൽ, രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ കളിക്കുമോ?

എഴുത്ത്.. ജോയ് തോമസ് മൽസരങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലോകം കണ്ട മികച്ച ഫിനിഷർമാരിൽ ഒരാളാണ് ധോണി. 2011ലെ ഏക ദിന ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയെ ചാംപ്യൻമാരാക്കിയ ആ സിക്സർ മാത്രം മതി...

എപ്പോഴൊക്കെ ആഹാരം കഴിക്കാം.. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം,ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആഹാര രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ..!!

എഴുത്ത്.. സിനിമോൾ കഴിച്ച ആഹാരം നന്നായി ദഹിച്ചതിന് ശേഷമേ അടുത്ത ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.എന്നാൽ ആഹാരം ദഹിച്ചോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും. വിശക്കുമ്പോഴാണോ ആഹാരം ദഹിച്ചതായി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത്? നേരത്തെ കഴിച്ച...

ചായ മാത്രം കുടിച്ച് ഒരാൾക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ കഴിയുമോ? അതും 33 വർഷം..!!

എഴുത്ത്.. സിനിമോൾ ചായ മാത്രം കുടിച്ച് ഒരാൾക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ കഴിയുമോ? അതും 33 വർഷം !! ഇത് കേൾക്കുന്നവരുടെ കണ്ണ് തള്ളി പുറത്തേക്ക് വന്നേക്കാം.. പക്ഷേ സംഗതി ശരിയാണ്. ഇത്രെയും സംഭവബഹുലമായ...

ഫോണിന്റെ വില കുറച്ച് കമ്പനികൾ,ടെക് ലോകത്തിന് പുതിയ സംഭാവനയുമായി ഗൂഗിള്‍..!!

എഴുത്ത് റീഷ ടെക് ലോകത്തിന് പുതിയ സംഭാവനയുമായി ഗൂഗിള്‍. ഇന്തോനേഷ്യയില്‍ ഗൂഗിള്‍ പുറത്തിറക്കിയ 4 ജി ഫോണിന്റെ വില ഏകദേശം 500 രൂപ (99000 ഇന്തോനേഷ്യൻ രൂപ) മാത്രമാണ്. അതായത് ജിയോക്കാളും...

സൂപ്പർ ബ്ലഡ് വോൾഫ് മൂൺ ഈ വർഷം ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിൽ ആകാശത്തിൽ കാണാം..!!

സൂപ്പർ ബ്ലഡ് വോൾഫ് മൂൺ ഈ വർഷം ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിൽ ആകാശത്തിൽ കാണാം.ചന്ദ്രനെ ചുവന്ന നിറത്തിൽ കാണുന്നതും പൂർണ രൂപത്തിൽ ഭൂമിയ്ക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തായി കാണുന്നതുമായ ചന്ദ്രഗ്രഹണമാണ് സൂപ്പർ...

നായകൾക്ക് തടി കൂടിയാൽ ആയുസ് കുറയുന്നു എന്നതാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്,നിങ്ങളുടെ ￰നായക്കുട്ടി മെലിഞ്ഞതോ തടിച്ചതോ?

എഴുത്ത്.. ഷെൽജ പൊണ്ണത്തടി വന്നാൽ അസുഖങ്ങളും കൂടെ പോരും. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല നായ്ക്കൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെ .അല്പം തടി ഉള്ള നായകളെ കാണാൻ നല്ല ചേലാണെങ്കിലും അവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന്...

Popular Recipes

റൊണാൾഡോ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തവൻ- ജോർജ് കില്ലിനി

എഴുത്ത്.. ജോയ് തോമസ് ഒന്നല്ല പലവട്ടം എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തവനാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്ന് ഇറ്റാലിയൻ താരവും യുവൻറസ് താരവുമായ ജോർജ് കില്ലിനി പറഞ്ഞു. യൂറോപ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളിൽ ,ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ എല്ലാം റൊണാൾഡോയുടെ...

കുറഞ്ഞ ബജറ്റിൽ ഒരു അടിപൊളി വീട് വേണ്ടേ…?

എഴുത്ത്.. വിനീഷ വൃന്ദാവൻ 18 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിൽ ഒരു അടിപൊളി വീടായാലോ? വല്ല്യ മോശം വരില്ല അല്ലേ.. ആദ്യം ഒരു ഡിസൈനറെ കണ്ട് 18 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്ന വീടിന്റെ മാക്സിമം...

ആലിയ ഭട്ടും വീടും ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്..കാരണം..?

എഴുത്ത്. വിനീഷ വൃന്ദാവൻ സൗന്ദര്യവും സ്വസ്ഥതയും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് .സ്വസ്ഥത ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സൗന്ദര്യവും പതുക്കെ ഇല്ലാതാവും.സമാധാനത്തിന്റെയും മാനസികോല്ലാസത്തിന്റെയും കേന്ദ്രം നമ്മുടെ വീടുകൾ തന്നെയാണ്. ഇതിന് ഒരു വലിയ പരിധിവരെ നമ്മുടെ വീടുകൾ...

രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും, മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉടൻ എത്തും; കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്നത് താരരാജക്കൻമാർ..!!

എഴുത്ത്.. റിജോ സേവ്യർ അതിശയിപ്പിക്കു അഭിനയ ചാതുര്യം കൊണ്ടും, സൂക്ഷമ നിരീക്ഷണം കൊണ്ടും ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന മലയാള സിനിമയുടെ നട്ടെല്ലുകളാണ് മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും. സിനിമകളുടെ പേരിലും, ഇരു താരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിലും...

എന്താണ് KARSAP? നിങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം..!!

എഴുത്ത്.. ഷെൽജ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ വലിയൊരു കാൽവെയ്പ്പ് എന്ന് പറയാവുന്ന പദ്ധതിയാണ് KARSAP/ കേരള ആന്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രാറ്റജിക് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. ഇത്...